จุลสาร ธรรมะ - ทำเว็บ เกิดขึ้นครั้งแรก ประมาณ ปลาย ๆ ปี ๒๕๕๑ โดย พระมหาโอ๊ท ( พระมหานัธนิติ  สุมโน ) ผู้ก่อนตั้ง ศูนย์กลางคณะพัฒนาสารสนเทศเพื่อการเผยแผ่แห่งกรุงศรีอยุธยา หรือ เรียกสั้น ๆ ตามที่อยู่เว็บไซต์ว่า มหาโอ๊ท ดอท คอม ( http://mahaoath.com )

จุลสารออนไลน์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์คือ

  1. เผยแผ่พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  2. แนะนำวิธีการทำเว็บไซต์อย่างง่าย ๆ
  3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ mahaoath.com
  4. แจ้งข่าวงานบุญ งานกุศล

จุลสาร ธรรมะ - ทำเว็บ ออกเป็นรายสะดวก ไม่มีกำหนดแน่นอน โดยวิธีส่งผ่านอีเมล ไปยังบุคคลที่สนิทชิดเชื้อ หรือเคยรู้จัก เคยติดต่อ กับพระมหาโอ๊ทก่อน จากนั้นหากผู้รับเห็นว่ามีประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ๆ แล้ว จึงส่งต่อไปเรื่อย ๆ 

ต้นฉบับของจุลสารฉบับ เก่า ๆ ที่ยังพอมีต้นฉบับอยู่ คือ ฉบับที่ ๒  ( พฤศจิกายน ๒๕๕๑ )  ตั้งแต่ฉบับที่ ๓ ที่ยังไม่ออก เป็นต้นไปจะอยู่ที่บล็อก http://mahaoath.exteen.com เมื่อพระมหาโอ๊ท เขียนบล็อกเอนทรี่ขึ้น เอนทรี่นั้นจะได้ถูกส่งเป็นอีเมล ถึงพระมหาโอ๊ท และบุคคลอื่น ๆ ที่สมัครรับจุลสาร ธรรมะ - ทำเว็บ ผ่านระบบของ http://feedburner.google.com

หากท่านที่ได้รับจุลสารนี้ จาก พระมหาโอ๊ท โดยตรง และคิดว่าจุลสารนี้เป็นการรบกวน หรือก่อกวน ( spam ) กรุณาแจ้งให้ทราบ เพื่องดการส่งจุลสารฉบับต่อไปให้กับท่าน โดยแจ้งได้ที่ mahaoath@gmail.c0m

แต่หากท่านได้รับจุลสารนี้จากบุคคลอื่น โปรดแจ้งกับผู้ที่ส่งให้ท่านโดยตรง เนื่องจากเป็นกรณีที่ พระมหาโอ๊ท ไม่สามารถจัดการได้

ส่วน ท่านที่คิดว่า จุลสาร ธรรมะ - ทำเว็บ นี้ มีประโยชน์ต่อผู้ที่ท่านรู้จัก โปรดช่วยกันส่งต่อ อย่าได้ลังเล เพราะว่า การให้ธรรมะ นั้น พระพุทธองค์ทรงสอนว่า เป็นการชนะการให้ทั้งปวง

บุญรักษา

พระมหาโอ๊ท

Comment

Comment:

Tweet

Code Here.

Code Here.